Artiklar transportteknik
   
  Norske motorvognstog fra type 69 til type 75 Del 2    "På Sporet" 180 (Norge 2019)
  Norske motorvognstog fra type 69 til type 75 Del 1    "På Sporet" 179 (Norge 2019)
  DSB: 250 km/t med standardfordon    2019-03-20
  Snabbtågsutveckling Frankrike 1955-80 del 2    "På Sporet" 174 (Norge 2018)
  Snabbtågsutveckling Frankrike 1955-80 del 1    "På Sporet" 173 (Norge 2018)
  Kommentar till artikel i TÅG 2/91     2017-04-03
  Tjugofem år med ICE     Publicerat i "På Sporet 168" (Norge 2016)
  Utveckling tyska TEE-vagnar     Publicerat i "På Sporet 164" (Norge 2015)
  Konventionella loktåg i 250 km/t     Publicerat i "På Sporet 162" (Norge - 2015)    
  Ny generation personvagnar     2012-09-03
  Kommentar till artikel i "Klart Spår" 3/11    Publicerat i "Klart Spår" 2011 nr 4
  Fjärrtågens utveckling sedan 1970-talet – II    Publicerat i "TÅG" 2010 nr 5
  Fjärrtågens utveckling sedan 1970-talet – I    Publicerat i "TÅG" 2010 nr 4
  Dags för nya personvagnar ?    Publicerat i "TÅG" 2009 nr 6-7
  Elektrifieringen av den danska statsjärnvägen    2010-08-27  
  Handikappvänliga plattformar    Publicerat i "TÅG" 2008 nr 10      
  Svenska X40    Publicerat i "Klart Spår" april 2007  
  Tyska IC-personvagnar    2007-01-25  
  Motorvagnståg    2006-05-19  
  Danska och norska fjärrtåg    2006-02-22  
  Lok med asynkronmotorer    2005-09-01  
  Skandinaviska personvagnar    2004-12-19  
  Snabbtågssystem    2003-06-07  
  High-speed rail systems    2003-05-25